Heb je een vraag? Bel ons: 020 527 36 54

Shop

Vind het perfecte aanbod voor jouw school!

Samen met gemeenten, scholen en vele anderen werken we aan het verhogen van de verkeersveiligheid in onze regio.

Verkeersouders

0.00

* Verplicht veld

Categorie:

Beschrijving

Verkeersouders zijn ouders die op de basisschool van hun kind aan de slag gaan om de verkeersveiligheid te vergroten. Zij zetten zich in voor een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersvaardigheid van basisschoolkinderen. VVN ondersteunt en faciliteert Verkeersouders.

In Amsterdam heten deze ouders ‘Verkeersambassadeurs’ en worden ondersteund door Verkeersplein Amsterdam.

 

Verkeersouders zijn de spil op het gebied van verkeer rondom de basisschool. Zij zorgen door middel van activiteiten op school en contacten in de buurt dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Verkeersouders vormen een belangrijke verbindende schakel in het netwerk tussen ouders, school, politie en gemeente. Een Verkeersouder is onmisbaar voor de verkeersveiligheid van basisschoolkinderen. Iedere ouder verwacht immers aan het eind van de schooldag zijn of haar kind weer veilig thuis.

Activiteiten

Verkeersouders kunnen uiteenlopende activiteiten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • verkeerseducatie op school hoog op de agenda zetten;
 • activiteiten uitvoeren zodat kinderen veilig aan het verkeer kunnen en leren deelnemen, zoals de verkeerspakketten; Op voeten en fietsen naar school, Veilig op de fiets en Veilig oversteken;
 • verkeersacties organiseren, zoals de actie Ik stop voor zebra’s;
 • invloed uitoefenen op het haal- en brenggedrag van ouders;
 • de verkeerssituatie rondom school in kaart brengen;
 • in overleg treden met gemeente over mogelijke verbeteringen van de infrastructuur;

Ondersteuning

Een Verkeersouder kan zich registreren bij Veilig Verkeer Nederland. Dan kan een Verkeersouder rekenen op advies en ondersteuning. Ook zijn er draaiboeken beschikbaar voor het organiseren van acties en er is materiaal (deels kosteloos) beschikbaar.

De Verkeersambassadeurs op scholen in Amsterdam worden geregistreerd en ondersteund door Verkeersplein Amsterdam.

Verkeersouderlidmaatschap


Basisscholen en VVN Verkeersouders kunnen het VVN Verkeersouderlidmaatschap afsluiten. Dit lidmaatschap biedt de school de mogelijkheid om ieder jaar gebruik te maken van maximaal vier gratis verkeerspakketten. Elk verkeerspakket bevat een handleiding voor het organiseren van een verkeersproject voor kinderen. En ieder pakket is voorzien van voldoende actiemateriaal om dit project met 100 leerlingen uit te voeren. Indien er meer materiaal nodig is, dan is dat mogelijk.

 

Verkeerspakketten

Op voeten en fietsen naar school

Zelf  naar school fietsen of lopen, al dan niet onder begeleiding van de ouders, is belangrijk voor kinderen. Ze leren zo om al vroeg aan het verkeer deel te nemen en ze ontwikkelen daardoor een goed ‘verkeersgevoel’. Kennis en ervaring waar ze op latere leeftijd veel profijt van zullen hebben. De actie ‘Op voeten en fietsen’ naar school stimuleert zelfstandige verkeersdeelname van kinderen.

De actie voert de school uit wanneer en hoe lang men dit wenst, bijvoorbeeld door een bliksemactie op één dag, een week of langer. Een langere actieperiode of herhaling van de actie zorgt ervoor dat het effect van de actie beter beklijft: dat ouders wat vaker de auto laten staan om kinderen naar school te brengen.

OK Pakket

Op een positieve manier aandacht geven aan wat er wél goed gaat in het verkeer is een belangrijke stimulans voor ouders en kinderen. Door letterlijk en figuurlijk een duim op te steken krijgen ouders of kinderen een complimentje voor veilig verkeersgedrag. We denken daarbij aan de auto parkeren op de daarvoor aangewezen plaats, de juiste zitverhoger gebruiken in de auto of met de fiets aan de hand op de stoep lopen. Juist door dit gedrag te belonen, stimuleer je anderen het goede voorbeeld te volgen.

Zichtbaarheid

Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. Zodra de wintertijd ingaat, is het extra belangrijk goed te zien en gezien te worden. Goedwerkende fietsverlichting is daarbij van levensbelang. De actie Zichtbaarheid kan worden gehouden vanaf het begin van de wintertijd (meestal de derde week van oktober) tot het einde van het jaar. Tijdens deze maanden fietsen kinderen immers veel in het donker van en naar school, maar bijvoorbeeld ook naar de sportclubs.

Doe mee aan de kleurwedstrijd of maak een filmpje en check de fietsverlichting. Met als extraatje een Glow in the dark-sticker voor 100 leerlingen en VVN fiets-beads voor de winnaars.

Veilig op de fiets

Een goede fiets is erg belangrijk als het gaat om verkeersveiligheid. Kinderen (en hun ouders) zijn zich lang niet altijd bewust van de eisen waaraan een fiets moet voldoen. Voorafgaand aan de actie worden ouders gestimuleerd om samen met hun kind de fiets te controleren. Tijdens de actie zelf loopt het kind de eigen fiets nogmaals na samen met een VVN Verkeersouder. Ook is er aandacht voor veilig fietsgedrag en wordt de leerlingen gevraagd gezamenlijk een Safety deal af te sluiten. Door de Safety deal te ondertekenen, spreken de leerlingen gezamenlijk af om zich op de fiets in ieder geval aan één veiligheidsdoelstelling te houden.

Verkeersspel

Verkeer is een “doe”-vak; kinderen leren door te doen en veel te oefenen. Het verkeersspel is een mooie mix van spelen en leren. Het kan in de klas en buiten gespeeld worden.

Veilig oversteken

In de keuze om lopend of fietsend naar school te gaan weegt verkeersveiligheid voor ouders zwaar mee. Ruim een derde van de ouders die verkeersveiligheid rond school als onvoldoende beoordeelt, geeft hierbij als reden dat er een gevaarlijke oversteek is. De veiligheid van een oversteek kan je vergroten door het oefenen van  praktische oversteekvaardigheden van kinderen en het gedrag van de weggebruiker rond school te beïnvloeden. Met het pakket Veilig oversteken biedt VVN oversteeklessen voor kinderen en handvatten om een onveilige oversteek aan te pakken. Een bijkomend doel is om zowel bij ouders als kinderen bewustzijn te creëren over het belang van veilig oversteken.

Onze experts

Wij helpen je graag met een educatiepakket op maat of extra informatie. Neem contact op met één van onze experts.

Primair onderwijs regio Noord

Nathalie is ons aanspreekpunt voor primair onderwijs in regio Noord

Primair onderwijs regio Zuid

Sacha is ons aanspreekpunt voor primair onderwijs in regio Zuid

Beschrijving

Verkeersouders zijn ouders die op de basisschool van hun kind aan de slag gaan om de verkeersveiligheid te vergroten. Zij zetten zich in voor een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersvaardigheid van basisschoolkinderen. VVN ondersteunt en faciliteert Verkeersouders.

In Amsterdam heten deze ouders ‘Verkeersambassadeurs’ en worden ondersteund door Verkeersplein Amsterdam.

 

Verkeersouders zijn de spil op het gebied van verkeer rondom de basisschool. Zij zorgen door middel van activiteiten op school en contacten in de buurt dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Verkeersouders vormen een belangrijke verbindende schakel in het netwerk tussen ouders, school, politie en gemeente. Een Verkeersouder is onmisbaar voor de verkeersveiligheid van basisschoolkinderen. Iedere ouder verwacht immers aan het eind van de schooldag zijn of haar kind weer veilig thuis.

Activiteiten

Verkeersouders kunnen uiteenlopende activiteiten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • verkeerseducatie op school hoog op de agenda zetten;
 • activiteiten uitvoeren zodat kinderen veilig aan het verkeer kunnen en leren deelnemen, zoals de verkeerspakketten; Op voeten en fietsen naar school, Veilig op de fiets en Veilig oversteken;
 • verkeersacties organiseren, zoals de actie Ik stop voor zebra’s;
 • invloed uitoefenen op het haal- en brenggedrag van ouders;
 • de verkeerssituatie rondom school in kaart brengen;
 • in overleg treden met gemeente over mogelijke verbeteringen van de infrastructuur;

Ondersteuning

Een Verkeersouder kan zich registreren bij Veilig Verkeer Nederland. Dan kan een Verkeersouder rekenen op advies en ondersteuning. Ook zijn er draaiboeken beschikbaar voor het organiseren van acties en er is materiaal (deels kosteloos) beschikbaar.

De Verkeersambassadeurs op scholen in Amsterdam worden geregistreerd en ondersteund door Verkeersplein Amsterdam.

Verkeersouderlidmaatschap


Basisscholen en VVN Verkeersouders kunnen het VVN Verkeersouderlidmaatschap afsluiten. Dit lidmaatschap biedt de school de mogelijkheid om ieder jaar gebruik te maken van maximaal vier gratis verkeerspakketten. Elk verkeerspakket bevat een handleiding voor het organiseren van een verkeersproject voor kinderen. En ieder pakket is voorzien van voldoende actiemateriaal om dit project met 100 leerlingen uit te voeren. Indien er meer materiaal nodig is, dan is dat mogelijk.

 

Verkeerspakketten

Op voeten en fietsen naar school

Zelf  naar school fietsen of lopen, al dan niet onder begeleiding van de ouders, is belangrijk voor kinderen. Ze leren zo om al vroeg aan het verkeer deel te nemen en ze ontwikkelen daardoor een goed ‘verkeersgevoel’. Kennis en ervaring waar ze op latere leeftijd veel profijt van zullen hebben. De actie ‘Op voeten en fietsen’ naar school stimuleert zelfstandige verkeersdeelname van kinderen.

De actie voert de school uit wanneer en hoe lang men dit wenst, bijvoorbeeld door een bliksemactie op één dag, een week of langer. Een langere actieperiode of herhaling van de actie zorgt ervoor dat het effect van de actie beter beklijft: dat ouders wat vaker de auto laten staan om kinderen naar school te brengen.

OK Pakket

Op een positieve manier aandacht geven aan wat er wél goed gaat in het verkeer is een belangrijke stimulans voor ouders en kinderen. Door letterlijk en figuurlijk een duim op te steken krijgen ouders of kinderen een complimentje voor veilig verkeersgedrag. We denken daarbij aan de auto parkeren op de daarvoor aangewezen plaats, de juiste zitverhoger gebruiken in de auto of met de fiets aan de hand op de stoep lopen. Juist door dit gedrag te belonen, stimuleer je anderen het goede voorbeeld te volgen.

Zichtbaarheid

Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. Zodra de wintertijd ingaat, is het extra belangrijk goed te zien en gezien te worden. Goedwerkende fietsverlichting is daarbij van levensbelang. De actie Zichtbaarheid kan worden gehouden vanaf het begin van de wintertijd (meestal de derde week van oktober) tot het einde van het jaar. Tijdens deze maanden fietsen kinderen immers veel in het donker van en naar school, maar bijvoorbeeld ook naar de sportclubs.

Doe mee aan de kleurwedstrijd of maak een filmpje en check de fietsverlichting. Met als extraatje een Glow in the dark-sticker voor 100 leerlingen en VVN fiets-beads voor de winnaars.

Veilig op de fiets

Een goede fiets is erg belangrijk als het gaat om verkeersveiligheid. Kinderen (en hun ouders) zijn zich lang niet altijd bewust van de eisen waaraan een fiets moet voldoen. Voorafgaand aan de actie worden ouders gestimuleerd om samen met hun kind de fiets te controleren. Tijdens de actie zelf loopt het kind de eigen fiets nogmaals na samen met een VVN Verkeersouder. Ook is er aandacht voor veilig fietsgedrag en wordt de leerlingen gevraagd gezamenlijk een Safety deal af te sluiten. Door de Safety deal te ondertekenen, spreken de leerlingen gezamenlijk af om zich op de fiets in ieder geval aan één veiligheidsdoelstelling te houden.

Verkeersspel

Verkeer is een “doe”-vak; kinderen leren door te doen en veel te oefenen. Het verkeersspel is een mooie mix van spelen en leren. Het kan in de klas en buiten gespeeld worden.

Veilig oversteken

In de keuze om lopend of fietsend naar school te gaan weegt verkeersveiligheid voor ouders zwaar mee. Ruim een derde van de ouders die verkeersveiligheid rond school als onvoldoende beoordeelt, geeft hierbij als reden dat er een gevaarlijke oversteek is. De veiligheid van een oversteek kan je vergroten door het oefenen van  praktische oversteekvaardigheden van kinderen en het gedrag van de weggebruiker rond school te beïnvloeden. Met het pakket Veilig oversteken biedt VVN oversteeklessen voor kinderen en handvatten om een onveilige oversteek aan te pakken. Een bijkomend doel is om zowel bij ouders als kinderen bewustzijn te creëren over het belang van veilig oversteken.

Onze experts

Wij helpen je graag met een educatiepakket op maat of extra informatie. Neem contact op met één van onze experts.

Primair onderwijs regio Noord

Nathalie is ons aanspreekpunt voor primair onderwijs in regio Noord

Primair onderwijs regio Zuid

Sacha is ons aanspreekpunt voor primair onderwijs in regio Zuid

User registration

Reset Password